Beschikbaarheid

Body

Hoewel de licentie van de volledige DQ-oplossingen onderhevig is aan kosten, is de dataprofileringsmodule van Ataccama ONE vrij toegankelijk. Bij de gratis "Ataccama ONE profiler" ligt de focus op dataprofilering en is er jammer genoeg geen monitoringfunctionaliteit aanwezig, die wel beschikbaar is in de betalende versie. Volgens de website van Ataccama zou de betaalde tool ook een veel rijker scala aan functies bieden, inclusief DQ-monitoring. De dataprofileringsmodule is zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk, ook voor niet-technische gebruikers.

Data Profiling Tekst
Full:Cardinalities;Partial:Outlier detection;Partial:Value Distributions

Data Quality Measurement

Data Quality Measurement Tekst
Partial:Completeness

Data Quality Monitoring

Data Quality Monitoring Tekst
Full:Storage of results
Documentatie Beschikbaar
Uit