Wat is Master Data?

Master data is the consistent and uniform set of identifiers and extended attributes that describes the core entities of the enterprise including customers, prospects, citizens, suppliers, sites, hierarchies and chart of accounts." - Gartner.com

Met “master data” worden de niet-transactionele kerngegevens bedoeld die essentieel zijn voor een organisatie, met product- en materiaalinformatie en klant- en leveranciergegevens als voornaamste gegevensobjecten. Transactionele gegevens aan de andere kant worden gegenereerd door de dagelijkse processen en zijn bv. verkooporders en facturen. Fouten in deze data komen doorgaans veel sneller aan het licht dan fouten in de master data.

Types van data

In de figuur hierboven steunt elke laag op de laag eronder. De breedte van de laag geeft niet de hoeveelheid data weer, maar wel de geldigheidsduur van de data.

Eigenschappen van Master Data:

matrix

 

Uitdagingen die optreden bij Master Data:

Wat bedrijven vaak hebben:

 • Informatie van verschillende systemen in datasilo's.
 • Verschillende weergaven van dezelfde informatie.
 • Geen gedeelde informatie tussen systemen/applicaties.
 • Inconsistente informatie vastgelegd door meerdere processen.
 • Leidt tot tegenstrijdige conclusies.
mdm5
Mdm4

Waar men naar streeft:

 • Één enkele weergave van dezelfde informatie.
 • Gedeelde informatie van en naar meerdere systemen/applicaties.
 • Consistente gegevens voor een nauwkeurigere weergave.
 • Volledige informatie om zo doordachte geharmoniseerde conclusies te trekken.

 

Wat is Master Data Management?

Master Data Management (MDM) is a technology-enabled discipline in which business and ICT work together to ensure the uniformity, accuracy, stewardship, semantic consistency and accountability of the enterprise’s official shared master data assets." - Gartner.com

Mede door de digitalisering nemen de complexiteit en de hoeveelheid te beheren masterdata-attributen toe. Dit stelt bedrijven voor de uitdaging het gebruik van master data beter te organiseren: nu is dit dikwijls een traag en arbeidsintensief proces waarbij vaak voor honderden velden een waarde moet worden ingegeven of waarbij data uit verschillende, niet altijd onderling consistente, bronnen wordt gecombineerd, waardoor kwaliteitsproblemen ontstaan. Master Data Management bevat een reeks werkwijzen voor het consolideren, opschonen, beheren en delen van de meest kritieke data-assets van een organisatie. Het biedt een volledige, nauwkeurige, consistente, geconsolideerde, verantwoordelijke, controleerbare en deelbare informatiebron en vertegenwoordigd zo de 'Single Version of the Thruth'. Master Data Management omvat belangrijke componenten voor gegevensintegratie en gegevenskwaliteitsbeheer. Het matchen, samenvoegen en ontdubbelen van gegevens zijn de kernactiviteiten van elke MDM-oplossing.

Het "Match & Merge"-proces:

 

mdm10

 

Waarom Master Data Management?

Een hogere kwaliteit van master data brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Kostenreductie (de totale beheerskost).
 • Verhoogde efficiëntie.
 • Bescherming van de bedrijfsreputatie/merk.
 • Verbeterde klanttevredenheid.
 • Betere besluitvorming.
 • Gemakkelijker inspelen op opportuniteiten en innovaties.
 • Versnelde implementatie van nieuwe bedrijfsactiviteiten.
 • Etc.